Értékelési szolgáltatások

Mérési és értékelési tevékenység

Az alábbi méréseket meg lehet rendelni. A szakértői munka ára a következőktől függ:
· A választott mérés fajtájától,
· a mérés előkészítésének szintjétől (mérőanyag sokszorosítás, mérésvezetők biztosítása,    kiképzése, előzetes helyszíni megbeszélések száma),
· a felmértek számától,
· az elemzés mélységétől (iskolai-, csoport szintű- egyéni mutatók, korábbi mérési adatokkal való összehasonlítás),
· a visszajelzés módjától (írásbeli elemzés megküldése, előadás a mérési tapasztalatokról,  egyéni konzultációk az eredményeket felhasználó pedagógusokkal),
· utazási távolság.

1) Az iskolai értékelési rendszer kialakítását megalapozó tanulási képességvizsgálat elvégzése az első osztályosok teljes mintáján
A csoportos vizsgálattal bemeneti diagnózist állítunk fel az általános iskolába belépő tanulókról a tanulást befolyásoló néhány pszichés funkció fejlettsége vonatkozásában. A mérési eredményekre épülhet a differenciáltabb fejlesztés éppúgy, mint a későbbi hozzáadott érték vizsgálat. Nagy mintás viszonyítási adatok is rendelkezésre állnak.

2) Követő mérések elvégzése az első tanév végén, esetleg a második tanév elején, a negyedik és nyolcadik tanév végén a bemeneti tanulási képességet mérő eszközhöz készített követő feladatlap-sorral.
A bemeneti adatok ismeretében az elvárt érték kiszámításával és annak a ténylegesen kapottal való összehasonlításával hozzáadott érték meghatározása egyéni és csoport szinten.

3) Tanítási klímavizsgálat a tanulói közérzetet befolyásoló tényezők feltárására
Ezzel a vizsgálattal képet kaphatunk arról, hogy milyennek érzékelik a tanulók iskolájuk légkörét, avagy a „rejtett nevelési tervét”. Azokról a hatásokról van szó, amelyek olykor nem is tudatosan segítik vagy gátolják az iskolai munkát (tanár-diák viszony, elvárások, szokások…). Arra is lehetőség van, hogy a pedagógusi véleményeket is rögzítsük, és szembesítsük a két érintett csoport klímaészlelését. Az elemzés árnyalásához nagy mintás viszonyítási adatok állnak rendelkezésre.

4)  Teljesítménymotiváció vizsgálata
A nevelési hatásrendszer tervezéséhez és eredményességének ellenőrzéséhez ad segítséget annak feltárása, hogy mi motiválja leginkább a gyermeket az iskolai munkára, illetve mennyit változott a bemeneti motiváltság az iskolában eltöltött évek alatt. Az adatfelvétel csoportosan folyik, de a motivációs profilt tanulónként állapítjuk meg. Bemeneti diagnosztizálás.– pl. az 5. osztályban – mellett a változás követésére is alkalmas a vizsgálati technika. Nyolcadikosok 259 fős mintájának eredményei állnak rendelkezésre a külső viszonyításhoz.

5) Konfliktuskezelési tulajdonságok felmérése
A vizsgálat részterületet céloz meg az érzelmi kompetencián belül. A saját magukkal bánni tudás és a társas kapcsolataik kezelése a két fő irány, amin keresztül az érzelmi intelligencián alapuló úgynevezett érzelmi kompetenciáról veszünk fel pillanatképet. Hatodikosok és nyolcadikosok nagy mintás mérései adnak külső támpontokat az elemzéshez.

6)  Elégedettségmérés a szülők, tanulók, pedagógusok körében
A három kérdőívből álló eszközcsaláddal olyan területekről gyűjtünk információkat, amelyek hozzájárulnak a kliensek megtartásához (eredmények, módszerek, kínálat, légkör, feltételek…). Az érintett csoportok véleményének részletes összehasonlítására és az intézmény profiljának a megrajzolására esik a hangsúly az adatelemzéskor.

7) A nevelőtestületi klíma vizsgálata
Az iskola tantestületének klímajegyeit az alábbi dimenziók mentén ragadja meg a standardizált vizsgálóeszköz: arculat, munkához való viszony, kollégákhoz kötődő kommunikációs és érzelmi kapcsolatok, beleszólás, vezetési stílus. Az elemzést nagy mintás viszonyítási adatok is támogatják.

Mérőeszközök és elemzési segédanyagok

A fenti mérésekhez CD-n terjesztett kérdőívek, adatfelvételi és elemzési útmutatók, több esetben mintaelemzések és feldolgozó programok állnak az érdeklődők rendelkezésére.