A nevelőtestületi klíma mérése – TÍMÁR PKP

„A nevelőtestületi klíma mérése a PKP jelű eszközzel” című segédanyag azok számára készült, akik a tanáriban uralkodó hangulat okaira, a pedagógusi közérzetet befolyásoló tényezők helyi szintjére kíváncsiak.

A CD-n megrendelhető kézikönyv gyakorlati útmutatót ad egy tantestületi klímavizsgálat lefolytatásához, kezdve az adatfelvételtől a kapott mutatók kiértékeléséig. A klímát befolyásoló tényezők közül az alábbi hat legfontosabb köré rendeződnek a kérdőív kérdései: arculat, beleszólás, kollégákhoz való viszony, kommunikáció, munkához való viszony, vezetési stílus. Ezen „klímaoldalak” meghatározásával lehetővé válik egy intézmény sokoldalú jellemzése. A kézikönyv táblázatos összefoglalást ad egy megyei mintán (651 pedagógus) végzett felmérés adatairól, s azokból standardokat (városi, községi és „mini” szervezetekre) is képez. Ezek segítségével egy iskola jellemzésén túl összehasonlító elemzésekre is lehetőség nyílik. A vizsgálati tapasztalatok formába öntését egy mintaelemzés támogatja.
Az A/4-es formában kinyomtatott anyag terjedelme 75 oldal.

 A számítógépes adatrögzítéshez, a mérési eredmények feldolgozásához a klímamérési kézikönyvben standardként szereplő mutatók kiszámításához (átlag, szórás) készült egy egyszerű, felhasználóbarát program: “Feldolgozó program a nevelőtestületi klímaméréshez”, ami nagyon leegyszerűsíti a kérdőívek kiértékelését. A felhasználónak közvetlenül a válaszlapról kell begépelnie a bekarikázott számokat. Semmilyen kódolásra, összevont mutatók képzésére nincs szükség, ezeket automatikusan elvégzi a program. Kérdésenként és kérdéscsoportonként (alskálánként), illetve a teljes tesztre összevontan azonnal leolvashatók az átlagok és a szórások.