Teljesítménymotivációt vizsgáló kérdőív – GÁTI-MOT

A GÁTI-MOT kérdőív

A vizsgálat célja: Az általános iskolát elhagyó diákokról/osztályokról kimeneti képet adni olyan pszichikus tulajdonságok vonalán, amelyek jelentősen befolyásolják a későbbi helytállást. Pontosabban arról szerezhetünk információt ezzel a vizsgálóeszközzel, hogy mi motiválja az iskolai munkára leginkább a gyereket.
A kérdőív jellemzői: A nagyobb mintán (259 fő) bemért eszköz 19 kérdést tartalmaz. Ötfokozatú skálán adják a válaszokat a kitöltők. Az eszköz felvételéhez körülbelül 15 percre van szükség. A kérdőív egy oldalas. 10 iskola 28 nyolcadik osztályából álló külső minta adatsora áll viszonyításként rendelkezésre.

Alskálák

Kötelességtudat

Ebben az alskálában a pozitív végponton álló tanulót a jó teljesítmény elérésére az olyan morális hajtóerők ösztönzik erőteljesen, mint a rendszükséglet, a szabálytartás, a lelkiismeret, szemben a skála ellentétes pólusán elhelyezkedő diákkal, akinek gyenge pontja a kötelességteljesítés.

Akinél magas értéket kap ez a jellemző, komolyan veszi a feladatait, figyelmeztetés nélkül is tudja, mi a dolga. Mindig szem előtt tartja az iskolai elvárásokat, és igyekszik azoknak megfelelni. A rendszabályokat betartja. A lelkiismerete nem engedi meg, hogy beérje a minimumra törekvéssel, az elégséges osztályzattal, így nem riad vissza a sok tanulnivalótól sem. Szavatartó, szenved, ha valami miatt nem sikerül valamilyen ígéretét teljesítenie.

Munkastílus

Ez az alskála szembe állítja egymással az olyan diákot, aki nagyfokú kitartással, igényességgel és önállósággal végzi minden tevékenységét, az olyannal, aki inkább a könnyebb végét keresi a dolgoknak, és a legkisebb nehézség jelentkezésekor kihátrál a tevékenységből.

Az e területen magas skálaértékkel jellemzett tanulónak van kitartása a nehéz feladatok megoldásához is. Ha valamibe belefog, nem adja fel egykönnyen, addig próbálkozik, amíg belátása szerint a legjobban nem végezte el a rábízott munkát. Mindig „ésszel” teljesít, azaz az egyéni ötleteit is beleviszi a munkába. Az eredményeivel elsősorban önmagának kíván elszámolni, saját igényességének akar mindenek előtt megfelelni, nem pedig valami külső elvárásnak.

Önbizalom

Ezen alskála ütközteti az iskolai tevékenységét nagy önállósággal és magabiztossággal végző diákot az önmagát mindenért okolóval, az állandó feladatszorongásban élővel.

A magas érték azt mutatja, hogy a tanuló egészséges önbizalommal rendelkezik, nem okolja akkor is magát a sikertelenségeiért, ha vétlen azok létrejöttében. Bízik a saját képességeiben, úgy gondolja, hogy mások segítsége nélkül is képes jól teljesíteni. Tud egyedül is dönteni, nem szorul állandó megerősítésre. Egy új dolog tanulása előtt nem rontja el az egészséges kíváncsiságát a „feladatszorongása”.

(Megjegyzés: Az eszköz használható más korosztálynál is, csak ebben az esetben nincs hozzá külső viszonyítási érték.)