A tanítási klíma mérőeszköze – TÍMÁR TKP

A minőségfejlesztéshez kötődő leggyakoribb mérés az iskolai klímára vonatkozik.  „A tanítási klíma mérése” című segédanyag a tanulói közérzet feltárását szolgálja. A tanítási klíma vizsgálatával képet kaphatunk arról, hogy milyennek érzékelik a tanulók iskolájuk pedagógiai atmoszféráját. Az eredmények elemzésével jellemezni lehet azokat a „rejtett nevelési terv”-ként működő hatásokat, amelyek olykor nem is tudatosan segítik vagy gátolják az iskolai munkát. A felmérési adatokból kidomborodhatnak egyes iskolák (osztályok) speciális vonásai, amelyek jó alapul szolgálhatnak a tantestületeknek a további helyi nevelési hatásrendszer megtervezéséhez, tudatosan vállalt egyéni arculat kialakításához.
Szembesíteni lehet a pedagógusokat a nevelői szándék és a valóságban érzékelhető hatása közti esetleges különbségekkel. A partnerközpontú működés szellemében fejlesztési irányokat lehet kijelölni a tanulói elégedettség fokozása érdekében. A kérdőív kérdései két fő irányból közelítenek a tanítási klímához: az emberi kapcsolatok és az iskolai elvárások milyensége, színezete. A következő klímaösszetevőkre derül fény a vizsgálat elvégzésekor: törődés, meghallgatás, beleszólás, pedagógusi rugalmasság, önállóság, tanulói rugalmasság, összetartozás, követelmények, szabályok.

A CD-n rögzített dokumentum nemcsak a tanulói kérdőívet tartalmazza, hanem részletes tartalmi leírással, adatfelvételi és kódolási útmutatóval, továbbá 664 fős megyei minta mérési adataiból származó (városi, községi és kisközségi) rétegstandardokkal segíti az elemzést. A tanulói és pedagógusi klímaészlelés összehasonlíthatósága érdekében egy pedagógus kérdőív is tartozik a csomaghoz. A vizsgálati tapasztalatok formába öntéséhez pedig egy mintaelemzés is található a CD-n. Az A/4-es formában kinyomtatott anyag terjedelme 80 oldal.

A számítógépes adatrögzítéshez, a mérési eredmények feldolgozásához a klímamérési kézikönyvben standardként szereplő mutatók kiszámításához (átlag, szórás) készült egy egyszerű, felhasználóbarát program, ami nagyon leegyszerűsíti a kérdőívek kiértékelését. A felhasználónak közvetlenül a válaszlapról kell begépelnie a bekarikázott számokat. Semmilyen kódolásra, összevont mutatók képzésére nincs szükség, ezeket automatikusan elvégzi a program. Kérdésenként és kérdéscsoportonként (alskálánként), illetve a teljes tesztre összevontan azonnal leolvashatók az átlagok és a szórások.