Elégedettségvizsgálat

A minőségbiztosításhoz kitűnően alkalmazható a partnerek elégedettségét vizsgáló kérdőívcsomag. A három célcsoport (tanulók, szülők, pedagógusok) számára összeállított eszközrendszer 3 kérdőíve lényegében azonos területekről gyűjt véleményeket. Csupán néhány kérdésben tér el egymástól a három minta kérdőíve. Az eszközrendszer tartalmi csomópontjai a következők: a tanítás, nevelés „minősége”; nevelési-oktatási eredmények; az iskola környezete; a szülőkkel való kapcsolattartás.

A fenti négy fő területre vonatkozó kérdések kerültek bele a szülőknek és a pedagógusoknak készített kérdőívekbe.

Módszer alskála: a pedagógusok felkészültsége, követelmények, a programok széles kínálata, a tanárok tanítási, nevelési módszerei (motiválás, differenciálás, értékelés), a tanulókkal történő személyes törődés. A módszer alskálába 10 kérdés tartozik.

Eredmény alskála: a jövő szempontjából fontos speciális tudás (nyelv, számítástechnika), továbbtanulási lehetőség, a gyerek közérzete az osztályban/iskolában, egészséges életmód ( mozgásigény), tanulás iránti pozitív beállítódás, érzelmi intelligencia (egymásra figyelés). Az eredmények alkálába 6 kérdés tartozik.

Környezet alskála: biztonságosság, tisztaság, rend, tanulókhoz igazodó bútorzat, berendezés, belső környezetesztétika (ízléses berendezés, díszítés), külső környezet, szabadidős tevékenységekre alkalmas részek. A környezet alskálába 6 kérdés tartozik.

Szülők alskála: tájékoztatás, bevonás az iskolai életbe, elégedetlenségek, sérelmek kezelése, szükségletek, igények figyelembe vétele, kapcsolattartási formák, kapcsolattartási gyakoriság. A szülők alskálába 7 kérdés tartozik.

A tanulói kérdőív nem tartalmaz a szülőkre vonatkozó kérdéseket, ezért ennek az eszköznek csak három olyan alskálája van, ami megegyezik a másik két eszköz alskálájával: módszer, eredmények, környezet. Van azonban egy további alskálája, amit a “kapcsolat” szóval jellemeztünk. Ebben a tanár-diák viszonyra vonatkozó kérdések sorakoznak.

Kapcsolat alskála: tanulói igények figyelembe vétele, bizalom, beleszólás, érdeklődés, törődés. A kapcsolat alskálába 7 kérdés tartozik.

A mindhárom kérdőíven szereplő 22 közös kérdés adja az alapját a három csoporttól gyűjtött vélemények összehasonlíthatóságának. Az eszközök két nyitott kérdéssel zárulnak, amelyben kifejthetik a kitöltők a véleményüket azokról a területekről, amelyeket esetleg nem érintett a kérdőív, de ők elégedettek/elégedetlenek velük.

A kérdőívek fent vázolt tartalmi tulajdonságai alapján olyan eszközcsomag áll rendelkezésünkre, amely segítségével a három érintett csoport véleményének, elégedettségi fokának az összehasonlítására kiváló lehetőség kínálkozik.
A CD a három kérdőíven kívül egy mintaelemzést is tartalmaz.